Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školská jedáleň:

jedáleň
Jedálny lístok

Oznamy šk. jedálne



Valid XHTML 1.0 Transitional



TOPlist

Otvorenie šk. r. 2015/2016

Otvorenie šk. r. 2015/2016

(3.9.2015)
Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Petra Halmeša na začiatok školského roka 2015/2016
Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/2016

Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/2016

(20.8.2015)
2. septembra 2015 o 8.00 na nádvorí školy.
Brigáda

Brigáda

(16.8.2015)
Po úspešnej rekonštrukcii bude škola opäť otvorená 2. septembra 2015.Prosíme Vás o pomoc pri jej príprave na otvorenie.
Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

(10.8.2015)
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou: anglický jazyk - slovenský jazyk.
Príhovor riaditeľa školy

Príhovor riaditeľa školy

(25.6.2015)
Na koniec školského roka sa ku všetkým žiakom a kolegom prihovoril riaditeľ školy PaedDr. Peter Halmeš.
Záver školského roka 2014/2015

Záver školského roka 2014/2015

(24.6.2015)
Záver školského roka v našej škole prišiel skôr, než v iných školách.
Rozlúčka našich deviatakov

Rozlúčka našich deviatakov

(23.6.2015)
"Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy, zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov, poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť rokov."
Školský časopis

Školský časopis

(22.6.2015)
Po niekoľkých rokoch Vás opäť oslovuje školský časopis MOSTNÁČIK. Bude mať novú podobu - online časopisu.
Kto rád číta, nikdy nie je sám

Kto rád číta, nikdy nie je sám

(22.6.2015)
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľného spoločníka mladých, či starých. Niekto knihy veršov, iní obrázkové knihy o zvieratkách, rozprávky bájky, či povesti.
Cesta slovenskou a slovanskou históriou

Cesta slovenskou a slovanskou históriou

(21.6.2015)
15. 6. 2015 sa všetci žiaci školy zúčastnili netradičnej hodiny dejepisu.